Mokiniai

Vadovai ir stebėtojai

Liepos 17 d.

Tolimų šalių delegacijų atvykimas

Liepos 18 d.

Atvykimas ir registracija

Olimpiados atidarymas

Liepos 19 d.

Ekskursija

Eksperimentinės užduoties aptarimas ir vertimas

Liepos 20 d.

Eksperimentinė užduotis

Ekskursija

Bendra vakarienė

Liepos 21 d.

Ekskursija

Teorinių užduočių aptarimas ir vertimas

Liepos 22 d.

Teorinės užduotys

Ekskursija

Bendra vakarienė

Liepos 23 d.

Mokslo diena

Ekskursija

Liepos 24 d.

Ekskursija

Apeliacijos

Liepos 25 d.

Laisvas laikas

Tarptautinės tarybos susirinkimas

Olimpiados uždarymas

Liepos 26 d.

Išvykimas